• Česky
  • Slovensky

O nás

Webové stránky, které jste právě navštívili jsou studijním materiálem určeným pro zájemce o vzdělávání v gastronomických oborech. Cílovou skupinou jsou účastníci ESF projektů nebo rekvalifikací. Cílem je:

  • Lektorům usnadnit náročnou práci ve vzdělávacím procesu.
  • Studujícím zajímavým způsobem poskytnout informace potřebné pro úspěšné absolvování studia.

Co tyto stránky obsahují? Devadesát dva výukových témat, která je možné ve vyučování promítat na interaktivní tabuli, data projektorem nebo použít v multimediální učebně. Také forma vzdělávání je vytvořena moderním a efektivním způsobem, elektronickou formou, prostřednictvím internetu.

Témata jsou zpracována do prezentací nebo pdf dokumentů. Jsou v souladu s naším akreditovaným programem či učebními osnovami. Pro zatraktivnění výuky jsou používány interaktivní prvky. Cílem je upoutat účastníky vzdělávání, udržet jejich pozornost a zvýšit jejich zájem o kuchařskou technologii a stolničení.

Pro obě cílové skupiny jsou tyto stránky přínosem. Vyučující mohou využívat novou moderní metodu, která jim pomůže zatraktivnit výuku a zvýšit zájem studujících o obor. Všem účastníkům vzdělávání přinese tato forma nové poznatky a naučí je, jak hledat a získávat informace pro rozvoj znalostí a vědomostí v oboru.

O autorce stránek

Autorka těchto stránek se vyučila v učebním oboru kuchařka v SOU Charbulova 106 v Brně. Hned po vyučení a také při zaměstnání v oboru, vystudovala Střední školu společného stravování na Pionýrské ulici v Brně. Odborné vzdělávání si doplnila o kurz „Kuchař specialista“ a pedagogické vzdělání získala na pedagogické fakultě J.E.Purkyně v Brně. Tyto webové stránky připravila pro účastníky rekvalifikací a projektů ESF – jednoduchá obsluha hostů a příprava teplých pokrmů. Při rekvalifikacích se vstupní hesla poskytují spolu s dalšími učebními texty a pomůckami.

© 2009 Vlasta Vičanová - e-learning kuchař, číšník, výuka gastronomie
mobil (+420) 728 944 761, email: spv@ji.cz