• česky
  • Slovensky

Registrace nového uživatele

Stránky jsou dostupné po zaplacení správního poplatku, zvláš» pro školy a zvláš» pro žáky a studenty, kteří chtìjí používat stránky ke studiu mimo školu.

Po zaregistrování obdržíte výzvu k platbì, po zaplacení obdržíte přístupové údaje do všech lekcí kuchař, číšník. Seznam lekcí dostupných po zaplacení poplatku naleznete v levém menu sekce SEZNAM LEKCÍ. Další informace získáte na telefonním čísle 728 944 761 nebo na emailové adrese spv@ji.cz.

Žádost o registraci
Napiňte jméno.
Napište příjmení.
Je vyžadována hodnota.©patný formát.

Administrace uživatelù a jejich práva na serveru

Uživatelé se registrují sami pomocí formuláře na webu, kterým si vytvoří účet. Na základì vyplnìného formuláře jim na e-mail přijde výzva k uhrazení poplatku a informace k tomu potřebné.

Administraci uživatelù provádí Administrátor na základì elektronické objednávky přístupových práv uživatelù v administračním systému na serveru www.gastro-vzdelavani.cz.

Po přijetí elektronické objednávky do administračního systému a řádném uhrazení částky na bankovní účet má Administrátor povinnost povolit uživateli účet na serveru do 3 pracovních dnù.

Pokud zřízení nového uživatelského účtu není z objektivního dùvodu Administrátorem možné (např. nemoc, omezení přístupu k internetu, dovolená, atd.) učiní tak na základì domluvy telefonátem Administrátora s Autorem sám Autor. Autor je seznámený ze zpùsobem přidávání uživatele na administračním rozhraní serveru.

Uživatel zaplacením řádného poplatku (samostatný student nebo školní organizace) dostává právo přístupu k lekcím na základì elektronické objednávky a to po dobu uvedenou ve smlouvì. Pro přístup je třeba uzavřít písemnou dohodu mezi stranou klienta a administrátora.

Uživatel s typem účtu školní organizace získává možnost, aby jakýkoli uživatel přistupující k serveru z IP adresy objednatele mohl kdykoli bez přihlášení přistupovat k obsahu všech uhrazených lekcí.

Kontaktní údaje a heslo si spravuje sám uživatel. Administrátor k této části nemá přístup.

Uživatelé jsou mìsíc před exspirací účtu informováni elektronickou poštou o této skutečnosti.

nahoru | vytisknout stránku

© 2009 Vlasta Vičanová - e-learning kuchař, číšník, výuka gastronomie
mobil (+420) 728 944 761, email: spv@ji.cz